NỀN TẢNG KINH DOANH LỚN NHẤT TRONG NƯỚC

Khả năng của tôi cho đến khi biết Homlam

Source is a modern wireframe kit designed to reduce busywork

Dịch vụ của chúng tôi

CHÚNG TÔI LÀ AI

Mang lại thu nhập cho các chuyên gia dịch vụ tự do

Homlam là một thị trường nơi bạn có thể giao dịch, thương mại hóa các loại chuyên môn khác nhau như CNTT, thiết kế và tiếp thị.

Khám phá dịch vụ

PHIÊN BẢN DOANH NGHIỆP

Gia công phần mềm doanh nghiệp, làm việc với các nhà quản lý chuyên dụng.

Ủy thác cho các dự án vừa và lớn, gia công phần mềm doanh nghiệp, các dự án hỗ trợ của chính phủ, trải nghiệm dịch vụ một cửa

Khám phá dịch vụ

CHÚNG TÔI CÓ

Hệ thống giao dịch an toàn

Với thanh toán của Homlam, bạn có thể đảm bảo thanh toán một cách an toàn cho đến khi giao dịch hoàn tất.

Khám phá dịch vụ

Thành viên

78 +

Sự hài lòng trung bình

96,8 %

Công việc

70+

Hệ thống chuyên gia

Chúng tôi luôn tạo điều kiện tối ưu nhất để bạn tiếp cận công việc dễ dàng hơn bao giờ hết